Paludan-Müller, Fr. Paludan-Müllers poetiske Skrifter i Udvalg, I. Bind

Affattelsestid ukendt; udkom "uden Forfs. Vidende og aftrykt paa en feilagtig Maade" (Poesier II 391") i December 1835 (i H. P. Holsts "Nytaarsgave fra danske Digtere" II 1836), trykt 2den Gang 1838 (i "Poesier" II), 3dje 1859 og 4de 1870 (begge i "Ungdomsskrifter" II), 5te 1879 (i "Poetiske Skrifter" III), 6te 1902 (i "Poetiske Skrifter i Udvalg" VIII), 7de 1903 (i "Mindre Digte").

Nærværende Udgave gengiver Texten i Udgaven 1870, den sidste af Digteren selv besørgede.

Manuskript: Trykmanuskript til Udgaven 1859, overensstemmende med Originaludgaven, i privat Eje (Fru Professorinde Bøgh).