Paludan-Müller, Fr. Paludan-Müllers poetiske Skrifter i Udvalg, I. Bind

Side 176 Linje 29:

Atlashelten] Atlas er i den græske Mytologi den stærkeste af Titanerne, den ældre Gudeslægt (se Anm. til Side 114 Linje 9), og deres Fører i Kampen mod Zeus og den yngre Gudeslægt; da Titanerne var blevet besejrede, forvistes Atlas til det yderste Vesten og dømtes til med sit Hoved og sin Arm at bære Himmelhvælvingen og sørge for, at den ikke faldt ned paa Jorden. [Atlasbjærgene i det nordvestlige Afrika har Navn efter ham.]

Side 177 Linje 5:

Saga] er i den nordiske Mytologi en Gudinde, hvis Betydning er ganske uklar, men som af de romantiske Digtere sammenstilledes med det oldnordiske Ord saga, der betyder "Fortælling", og gjordes til Historiens Gudinde.

Side 177 Linje 26:

Triumphator] Romernes Betegnelse for den sejrrige Feltherre, naar han i Spidsen for sin Hær holdt sit Indtog i Rom.

Side 177 Linie 29:

dog dens Amme] der tænkes vel paa, at Julirevolutionen i Frankrig 1830, der gav Stødet til Frihedsbevægelser rundt om i Europa (f. Ex. i Polen og herhjemme), var fremvoxet af Minder fra Napoleons- og Revolutionstid.

Side 177 Linje 37:

Giganten] i den græske Mytologi er Giganterne en Kæmpeslægt, der rejste sig til Kamp mod Guderne; de angreb Himlen og søgte at storme den ved at stable Bjærge ovenpaa hinanden, men blev slaaede tilbage.

Side 178 Linje 1:

Prometheus] i den græske Mytologi en af Titanerne, Menneskenes Ven og den menneskelige Kullurs Grundlægger; blev, da han havde ranet Ilden fra Guderne og bragt den til Menneskene, til Straf af Zeus lænket til en Klippe i Kaukasus, hvor en Ørn udhakkede hans Lever, der stedse voxede frem paa ny.

Side 178 Linje 18:

laurbærkrandste Throne] Laurbærkransen er Heltens Smykke.

Side 178 Linje 27:

Bautastenen] d.v.s. Mindestenen; de nordiske Folk i Oldtiden rejste høje, utilhugne Sten til Minde om Mænd eller Begivenheder; disse Sten kaldtes i det gamle nordiske Sprog Bautastene.

Side 178 Linje 29:

Musen] de ni Muser er i den græsk-romerske Mytologi Gudinder for Kunst og Videnskab.

Side 178 Linje 30:

Klio] Historiens Muse.