Paludan-Müller, Fr. Paludan-Müllers poetiske Skrifter i Udvalg, I. Bind

Affattelsestid ukendt; udkom i December 1837 (i H. P. Holsts "Nytaarsgave fra danske Digtere" IV 1838), trykt 2den Gang i Juli 1838 (i "Poesien" II), 3dje 1859 og 4de 1870 (begge i "Ungdomsskrifter" II), 5te 1879 (i "Poetiske Skrifter' III), 6te 1902 (i "Poetiske Skrifter i Udvalg" VIII), 7de 1903 (i "Mindre Digte").

523

Nærværende Udgave gengiver Texten i Udgaven 1870, den sidste af Digteren selv besørgede.

Oversættelser: paa Tysk af Johanna Plockross-Pohly i Helsteds Op. 28 (se ndf.).

Musik: af Gustav Helsted (Op. 28, for Damekor og Klaver) og P. E, Lange-Müller (Op. 2: Marsch - kun Vers 4).