Paludan-Müller, Fr. Paludan-Müllers poetiske Skrifter i Udvalg, I. Bind

NATTEVAGT

Affattelsestid ukendt; udkom i December 1837 i (H. P. Holsts "Nytaarsgave fra danske Digtere" IV 1838), trykt 2den Gang i Juli 1838 (i "Poesier" II), 3dje 1859 og 4de 1870 (begge i "Ungdomsskrifter" II), 5te 1879 (i "Poetiske Skrifter" III), 6te 1902 (i "Poetiske Skrifter i Udvalg" VIII), 7de 1903 (i "Mindre Digte").

Nærværende Udgave gengiver Texten i Udgaven 1870, den sidste af Digteren selv besørgede.

Oversættelser: paa Tysk ved E. Lobedanz Leipzig 1867 (i "Album nordgermanischer Dichtung" - 2. Auflage smstd. 1869).

Musik: komponeret for to Sangstemmer af H. Rung; af Rud. Immanuel Langgaard.