Paludan-Müller, Fr.

Affattelsestid: ukendt; udkom den 17de December 1844 (i J. L. Heibergs "Urania, Aarbog for 1845"), trykt 2den Gang 1854 og 3dje 1857 (begge Gange i "Tre Digte"), 4de 1872 (i "Sex Digte, 3dje Udgave"), 5te 1879 (i "Poetiske Skrifter" VII), 6te 1883 (i "Sex Digte, 4de Udgave"), 7de 1893 (i "To Digte, udg. af Dansklærerforeningen ved H. Trier"), 8de 1899 (i "Fire Digte", Gyldendals Bibliothek), 9de 1902 (i "Poetiske Skrifter i Udvalg" VIII), 10de 1909 (i "To Digte, udg. af Dansklærerforeningen ved H. Trier", 2. Udg.).

Nærværende Udgave gengiver Texten i Udgaven 1872, den sidste af Digteren selv besørgede.

Oversættelser: paa Svensk af Henr. Westin (Stockholm 1859), paa Engelsk af Mrs. Krebs (A few Poems, Copenhagen 1863).

Æmnet. "Abels Død" er fri Digtning med Tilknytning til 1 Moseb. 4,2-8: "Abel blev en Faarehyrde, og Cain dyrkede Jorden. Og det hendte sig, der en Tiid var forløben, at Cain frembar et Madoffer til Herren af Jordens Frugt. Og Abel, ogsaa han bar frem af sin Hiordes første Affødning, og af deres Fedme; og Herren saae til Abel og til hans Mad-Offer. Men til Cain og til hans Mad-Offer saae han ikke; da blev Cain meget vred, og hans Ansigt falmede. Og Herren sagde til Cain: hvi er du vred, og hvi er dit Ansigt falmet? Er det ikke saa, at dersom du giør Godt, da er du behagelig, og dersom du giør ikke Godt, da er Synden den, som ligger for Dørren, og dens Attraa skal være til dig, og du, du skal herske over den. Og Cain talede med Abel sin Broder; og det hendte sig, der de vare paa Marken, da opstod Cain imod Abel sin Broder, og ihielslog ham.