Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra ALBERT THORVALDSEN

SIDEN Thorvaldsens Hjemkomst til Danmark i September 1838 havde Grundtvig flere Gange skrevet Digte til hans Ære. Ved Festen i København den 7. Oktober 1838 blev der sunget en Korsang af Grundtvig, mens han selv fremsagde Digtet Ving-Thors Hammer. Aaret efter skrev han Vølunds Værksted i Anledning af, at der paa Nysø blev indrettet et Havehus til Atelier for Thorvaldsen. I 1840 havde Grundtvig et fornøjeligt Samvær med Thorvaldsen, Oehlenschlager og Henrik Steffens hos Baron Stampes paa Nysø. Den 23. Marts 1844 blev der afsunget en Sang af Grundtvig, kaldet »Nordens Kunst«, i det Skandinaviske Selskab, hvor N. L. Høyen holdt Foredrag om Thorvaldsen. Dagen efter segnede den fejrede Kunstner død om i det kongelige Theater, og kort efter skrev Grundtvig, der paa den Tid var syg, nedenstaaende Mindedigt, som første Gang blev trykt i Danskeren for den 20. September 1848.