Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra SKOV-HORNETS KLANG MELLEM SKAMLINGS-BANKERNE

Vogt dig vel! det er til Thor,
Du har kastet Handske;
Til dig lyner det fra Nord:
Her er Holger Danske!
Keiser Rødskjæg! har du Lyst,
Bryd en Landse, prøv en Dyst,
Under Dannevirke!