Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra BRAGE-SNAK

og sagtens Flere af Holger-Viserne, der, som faldet ned fra Skyerne, iglen opliver Mindet om Folke-Helten og melder hans Hjemkomst.