Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra BRAGE-SNAK

Dog, er Holger Danske virkelig kommet, eller kommer han dog en af Dagene, da har det ingen Nød; thi da slaaer han jo i det første Slag »sorten Burmand«, altsaa netop den stolte Pen, der ikke blot drømmer sig uafhængig, men vil beherske baade Munden, Damerne og Digterne; og kom Holger ikke, da var det jo Tant med al min Tale, og da enten fortjende Bogen, der minder om Talen, ei bedre Skæbne end at falde i Hænderne paa den Ubarmhjertigste, ikke blot af de Danske, men af de Tydske Recensenter, eller da var det dog kun Fjas med alle Bøger, der umulig kan træde isteden for levende Mennesker!