Claussen, Sophus Uddrag fra TREFODEN

Gildeskraa, nedtegnede vedtægter for et gilde, et laug Pennestaal, her vel personer, der lever af deres pen drager Himlene ned, allusion til Schack Staffeldts digt Indvielsen (Digte 1804)
Driv (...) Templet, jf. tempelrensningen, f. eks. Johs. 2, 13-25