• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Ewald, Johannes Fjern begrænsning Forfatter: Ewald, Johannes Indeholder mest Dialog (drama) Fjern begrænsning Indeholder mest: Dialog (drama)

Søgeresultater

VED EN FEST PAA KRONPRINDSENS FØDSELSDAG (1778)

TIL HERR MÜNSTER OG JFR. RING OG TIL HERR RING OGJER. THORNAM (1770)

SØRGE-SANGE OPFØRT I ROESKILDE DOM-KIRKE DEN 14DE JUNII 1770, ... (1770)

SØRGE-SANGE OPFØRT I CHRISTIANSBORGS SLOTS-KIRKE ... (1770)

SØRGE-SANGE I CHRISTIANSBORGS SLOTS-KIRKE DEN 18DE MARTIUS 1766 ... (1766)

SØRGE-CANTATA VED SALIG HERR ULRICH FRIDERICH SUHMS BEGRAVELSE DEN 22 JAN. 1778

SØRGE-CANTATA VED CHRISTI GRAV SOM I FASTEN ... (1769)

SØRGE-CANTATA OPFØRT ... PEDER HOLMS DØD (1777)

SØRGE-CANTATA I ANLEDNING ... ENKEDRONNING SOPHIE MAGDALENES ...

RECITATIV OG ARIA, SIUNGET DEN 18. MAJ 1771, ...

PASSIONS-CANTATA SOM I FASTEN OPFØRES AF DET MUSICALISKE SELSKAB ... (1768)

PASSIONS ORATORIUM, OPFØRT AF DET SAA KALDEDE RAADHUUSSTRÆDETS MUSIKALSKE SELSKAB (1971)

PAA KONGENS FØDSELS-DAG. 1771

LANDSBYE-HØITIDEN (1775)

KLAGE-SANGE OPFØRTE PAA DET KGL. UNIVERSITET DA KONG FREDERIK DEN FEMTE ...(1766)

KANTATE I ROESKILDE DOMKIRKE DEN 19DE MARTIUS 1766 DA KONG FREDERIK DEN FEMTE ... (1766)

I ANLEDNING AF HANS EXCELLENCE HR. GREV HAXTHAUSENS AFGANG ... (1772)

FISKERNE. ET SYNGESPIL I TRE HANDLINGER. EN PRIISDIGT (1779)