Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 23

Kort Afbildning paa Bornholms Vedtægt om Adgangsret til Selveiergaarde, forfattet af H. I. Skougaard, Kiøbenhavn 1771. Trykt i det Kongelige Universitets Bogtrykkerie hos A. H. Godiches Efterlever- ske ved F. C. Godiche. Selges sammesteds for 6 Sk. Stor 1 og et halv Ark 8.