Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

Han næsten af Sigte: og naar han nu og da erindrer det, yttrer han en martrende Forlegenhed: enten giør han her gandske vilkaarlige Slutninger, eller hans Beviser ere Sirkel-runde: Vi ville blandt andre Steder henvise til S. 46, hvor han ungefehr ræsonnerer saaledes: „Denne de fra- faldne Englers Residentz maae have været en særdeles fortreffelig herlig Residentz; allerhelst da den skulde være den beste af alle muelige Verdener, som af GUd kunde skabes; saaa vilde Faderen og, siger han S. 48, at Søn- nen skulde have et Rige, som skulde være det ,allerfortreffeligste o. s. v." Vi maae her anmærke, at denne Verdens sande Selvejer, som Han udtrykker sig, er Christus, og til at bevise det, anfører han Ps. 2, 7. 8. Denne Opdagelse giør