Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

paa Brødtyve, ved de aabenbare Modsigelser og anstødelige Urimeligheder, som Han blander dem med. — Hvad kan f. E. være meere modstridigt end det han siger paa den 7de Side: „at Lægevidenskaben ved Kiøbenhavns Universitæt nu er bleven sat paa saadan en fod, at en Stu-