Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 20

Dette burde hellere kaldes: den for sit uendelige Sladder, nu vel bekiendte Martin Bruns muntre og artige Skrivelse, o. s. v. Den fornemmeste Gienstand for hans Satire er: De Fremmedes Lyst at komme til Dannemark; eller de Danskes at imodta- ge dem. — Man maa holde F. tilgode, at Tankerne ere trivielle, og Stilen dem i alle Henseender værdig; thi nu har han vist siden den 17 Januar. allene for sin Part udklekket over et halvhundrede Piecer; tænk! hvilken frugtbar Hierne.