Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

Som staae for Mand, og naar det giæl- der ey er seen o. s. v.