Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

Denne Taksigelse er skreven i en god ærlig Tone, men er for Resten aldeles ikke noget Mester-Stykke. Det Prosaiske kan endda til Nød gaae an, men Versene ere elendige, f. Ex. Sid. 14.