Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

Raadmand Christian Braunman Tullins samtlige Skrifter. Andet Bind. Kiøbh., trykt hos N. Møller Kongel. Hof-Bogtrykker 1771. Koster Subscribenterne ligesom det første Bind. Stor 1 Alph. 1 1/2 Ark m. 8vo.