Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

Tak være Hr. Tauber, at han vilde være en Tolk for sine studerende Medborgeres Skiønsomhed paa Hds. H. D. Cramers Fortjenester, og offentligen aflegge et Vidnesbyrd paa den Bedrøvelse, med hvilken de ansaae denne store, denne elskværdigste Mands Bortreyse fra vores Academie. Ingen var og hertil mere berettiget end Hr. Tauber, der ikke alleneste var Hds. H. flittigste Tilhørere, men og havde Leylighed til ved daglig Omgang mere at kiende hans ypperlige Egenskaber. De 5 første og ligesaa mange sidste Sider af denne Afhandling, som er skrevet i Form af et Brev til Hr. Superintendenten, vise hvor vigtig en Mand han var for Videnskaberne, saavel i Almindelighed, som i sær