Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

I den første Afdeelning, som er den høire af de to øverste, seer man tvende Nøgler, hvoraf den ene vender Kammen op, og den anden Kammen ned ad.