Auctions Placat over Medailler. General Gähler tilhørende 1771 [Luxdorph kopi i håndskrift, nederst]

1771

Gives herved alle og enhver tilkiende, at først kommende Mandag d. 15 Aprilis blive i S. T. Hr. GeneralLt [: General-Leutnant] Gaelers (...)Gaard ved offentlig Auction bortsolgt til den høistbydende nogle faa meget rare Medailler og Skilderier, neml.

1) En stor Guld Medaille paa hvis fore Siide fremstilles en kiærligheds Historie mellem Dronning Isabelle og Mortimer med Omskrift: In hearts of Kings and arms of Queens who lay etc. Paa reversen: Darnay [i.e. Darnly] R. som bliver ihielstukket af Maria Stuart.

2) En Sølv Medaille forestillende Souverainitets Acten. På Reversen en Medaillon med Inscription: Alles dauert seine Zeit.

3) En liden Sølv Medaille. Paa den fore Siide en ung Konge, som med Forundring betragter 4 omkringstaaende Ministres, der blæse Sæbeblærer i Luften, med Omskrift: Il faut amuser les enfans. Paa Reversen et Skib uden Roer og Master, som drives af Stormen.

Skilderier

1) Et prægtigt Støkke, forestillende General Gaelers, Grev Rantzaus og Etatsraad Willebrands Indtog i Geborde. Af Rubens.

2) Et konstigt Støkke, som, naar det holdes mod Lyset, forestiller den nye Ober-Præsident, Greve Ulrich Holsteins Portrait i fuld Størrelse, og en meget høi Vergette, og naar det holdes imod Lyset, præsenterer det en Actæon med tvende Horn, meget vel truffet.

3) Et Støkke forestillende Etatsraad Willebrand, siddende ved et Bord, og skriver Projekter. Paa hans høire Siide staar Egennytte og Grumhed, og paa den venstre Siide Misundelse og Stolthed. Af en berømt Mester.

[Gennemarbejdet transskription af faksimilens nederste halvdel]

2