Placat, hvorved Grev Struensee giøres fredløs [Luxdophs kopi i håndskrift]