Schandorph, Sophus Uddrag fra EN ENKESTAND

- Med hvem? Med Gud naturligvis, baade for den Synd, De er født med, og for de Synder, De daglig begaar.