Schandorph, Sophus Uddrag fra EN ENKESTAND

- Ja en Kanetur kunde for Resten være yndig.