Bødtcher, Ludvig VED TILBAGESENDELSEN AF EN BOG EFTER TRETTEN AARS LAAN

VED TILBAGESENDELSEN AF EN BOG EFTER TRETTEN AARS LAAN

Først efter Aar fik Du Din Bog tilbage, -
Men da tillige som Photographi
Et Billed af mit Indre op ad Dage:
Min Magelighed uden Mage,
Mit Mesterskab i Nøleri.

343