Bødtcher, Ludvig EPIGRAM (Iil ej...)

EPIGRAM

Iil ej for rask med en tjenstfærdig Haand
At drage Sløret fra din Broders Øje, -
Uvidenhed er tidt det skjulte Baand,
Der ene binder ham til Livets Møje.

221