Bødtcher, Ludvig TIL FRU EMMA BØDTCHER, f. ROSENSTAND

TIL FRU EMMA BØDTCHER, f. ROSENSTAND

(Med et Billede)

Din Dag, Din Nat - gid Begge maatte ligne
Hvad Kunstneren Dig her for Øje sætter!
Gid Blomsterfylde maa Din Dag velsigne,
Og Lykkelige Drømme Dine Nætter!

342