Bødtcher, Ludvig INDSKRIFT PAA EN GULDTUMLING

INDSKRIFT PAA EN GULDTUMLING

(Efter det Tydske)

Tøm mit runde Guld med Lyst!
I Olympens høje Sæde
Blev jeg, Guderne til Glæde,
Formet paa Cytheres Bryst.

303