Bødtcher, Ludvig Samlede Digte

LITTERATUR

Kristian Arentzen, Danske Digtere i det 19de Aarh. (1864) S. 134; - Ludvig Bødtchers Digte, 4. Udg. (1878) S. I-XXVIII; - Fra yngre og ældre Dage (1886) S. 114.

Erik Bøgh, Udvalgte Feuilletoner (Dit og. Dat) fra 1874 (1875) S. 211.

Al. Schumacher, Ludvig Bødtcher, et Digterliv, 1875.

Georg Brandes, Danske Digtere (1877) S. 104.

Sophus Bauditz, Fra L. B.s "Romerske Dage", i Nær og Fjern Nr. 305-6, 1878.

Adolf Langsted i Jule-Kalender 1885 (1884) S. 61; - Vore Damer 15. August 1918.

Nic. Bøgh i Hver 8. Dag 1896/97 S. 57 ff.

W. Schorn, Da Voldene stod (1905) S. 159; - Julebogen 1912 S. 46.

Vilh. Andersen, Indledning til L. B.s Digte 1902; - Litteraturbilleder I (1903) S. 141; - Dansk Lith. III (1924) S. 398.

Hans Brix, Danmarks Digtere (1925) S. 258.

Paul V. Rubow i Rom og Danmark gennem Tiderne II (1937) S. 50.

Johs. Brøndum-Nielsen, Bødtcher-Manuskripter (Danske Digtere ved Arbejdet. VI. 1939); - Nationaltidende 14/12 1937, 1/8, 8/8, 14/11 1939, 3/1 1940.

1