Bødtcher, Ludvig Uddrag fra Samlede Digte

Vilh. Andersen, Indledning til L. B.s Digte 1902; - Litteraturbilleder I (1903) S. 141; - Dansk Lith. III (1924) S. 398.