Bødtcher, Ludvig Uddrag fra Samlede Digte

Hans Brix, Danmarks Digtere (1925) S. 258.