Bødtcher, Ludvig Uddrag fra FARVEL TIL MARTHES KILDE

Du er en Mø fra dunkle Hjem,
Hvem Beileren forfølger;
Du finder Jordens Dør paa Klem -
Smaaleende Du kommer frem
I jomfrurene Bølger.