Bødtcher, Ludvig Uddrag fra FARVEL TIL MARTHES KILDE

Men Jorden rulled tør og hed
Hen mod den nære Havre,
Og Spaden kun saa trevent bed,
Skjøndt Jørgen pustede og stred -
Sad gladere ved Davre.