Bødtcher, Ludvig Uddrag fra FARVEL TIL MARTHES KILDE

Farvel, Du altfor korte Drøm,
Du friske, landligmilde!
Modtag min Tak, saa varm og øm,
Jeg maa igjen i Livets Strøm, -
Farvel, Du rene Kilde!