Aakjær, Jeppe Uddrag fra VREDENS BØRN

"Ja, men det bliver anderledes! Der kommer andre Tider, før en ret ved af det at sige!" raabte Goj og knalded heftigt med Pisken. "Vent nu bare, til vi faar muget tilstrækkeligt under Bønderne: Rent Sengehalm, ren Luft, rent Vand, saa der bliver Forskjel paa et Hundehus og et Karlekammer; og saa Sammenhold, mine Venner! Haand i Haand, Orden i Rækkerne, Fasthed i Geleddet; slut op; Værsartig: En Husmandsforening, en Tyendeforening i hvert Sogn, Dæwlen bryde mig! Saa har vi suksomsive hele den sociale Revolution. Taler jeg hen i Taagen! Elier har jeg maaske ikke Ret?"