Aakjær, Jeppe Bondens Søn ; Vadmelsfolk ; Vredens Børn. - 1919

NOTER

S.1.

Bondens Søn har sit Udspring i "Missionen og dens Høvding" (Se Saml. Værker 4, S. 23, især Epilogen S. 55-57); den planlagdes da ogsaa samme Aar som denne Pjese udkom (1897), var færdigskreven 10/9 1898 og kom hos Oscar Søtofte omkring 14/3 1899; den var bleven kasseret af Peter Nansen, men antoges hos Søtofte paa en Anbefaling af Vald. Vedel. - 1. Udgave paa 167 S. tryktes i 1250 Exempl. - 2. Udg. (hos Gyldendal) kom 1913 og var gjennemrettet i hver eneste Linje. Nærværende 3. Udg. er væsentlig som 2den.

De første 26 Sider havde kort forinden Udgivelsen staaet trykt i Vagten for Marts 1899, S. 73-82.

S.114.

Vadmelsfolk er tillige med Fjandboer skrevet i Jebjærg Mejeri Sommeren 1900. De to Bind var udarbejdet som en Helhed men maatte deles for Prisens Skyld; Halvparten, de 6 Fortællinger i Vadmelsfolk (255 Sider) gik til Søtofte (udkom ved Juletid 1900), Resten - 4 Fortællinger (167 Sider) - gik under Navn af Fjandboer til Gyldendal, udkom i Marts 1901.

Af begge Bind udkom 1912 en ny, stærkt gjennemrettet Udgave.

Oversat til Tysk er følgende Fortællinger: Jens Tanderup (1908), Fr. Tapbjærgs Plovgilde (1907), Da Lampen tændtes (1905 og 1914).

4 af disse Fortællinger udkom sammen med nogle faa andire 1911 i Gyldendals Bibliotek under Titlen: Frederik Tapbjærgs Plovgilde (188 Sider); et norsk Udvalg ved Jacob B. Bull, "Fortællinger" I (268 Sider), kom hos Gyldendal 1917. S. 135. "Eros og Bierne"; Motivet anvendt i 1. Akt af "Naar Bønder elsker" (1911).

S.149.

"Da Lampen tændtes". Trykt første Gang i "Vestiyllands Social-Dem." og den øvrige socialdem. Provinspresse Julen 1900.

S.345.

"To om een". Skrevet i Nov. 1902; trykt i Flinchs Almanak (redigeret af Joh. Skjoldborg), 1904.

652

S.356.

"Julebagning". Skrevet Efteraaret 1901 til Erna Juel Hansen, som forberedte et Blad, der ikke blev til noget; 1902 gik det ind i mit Aarsskrift Jydsk Stævne under Titlen Held i Uheld.

S.400.

"Snaps". Trykt første Gang i Aalb. Amtstidende og endnu en halv Snes Venstreblade, Julen 1902.

S.412.

"Paa Brandsyn". Af en ufuldendt Roman "Stivnakken" (1901-03). Trykt i en Række Venstreblade Julen 1903.

S.418.

"Var Grundtvig ikke Præst". Ogsaa et Kapitel af "Stivnakken".

S.423.

"Naar Bier sværmer". Skrevet i Jebjærg, Sommeren 1904; trykt første Gang i Flinchs Almanak, 1905. - Indgik samme Aar foruden 7 andre Fortællinger i Bogen "Fra Jul til Sanct Hans", 211 Sider; 2. Udgave 3913.

S.439.

"Vredens Børn". Roman; udkom i Midten afNovb. 1904, 275 Sider. 2. uforandrede Oplag kom i Marts 1905. 3. Udg. i 2 Bind ("Folkeudgave") 1914. En svensk Udg., "Vredens barn", 265 Sider, oversat af Hannes Sköld (Frams Forlag, Stockholm) kom 1912; en tysk Udgave: "Die Kinder des Zorns", 260 Sider, oversat af Erich Holm (*dolgoeO* Fru Mathilde Prager, Wien) kom 1912 hos Georg Merseburger i Leipzig. Forud for denne Udgave gik en Bladudgave (samme Oversætterinde) i "DerArbeiterzeitung", Wien 1911. En hollandsk Oversættelse stod 1914 i "Het Volk", Amsterdam. En norsk Udgave ved Jacob B. Bull, 1917, "Fortællinger" II, 265 Sider. Bogen blev skrevet i 6 Uger og affødte op imod et Tusind Avistikler, Se Samlede Værker IV. S. 295-329, sml. S. 9 og S. 120.