Da Orlog-Skibet paa 74 Canoner, som i Anledning af det Kielsche Districts Afstaaelse til den Danske Regiering blev siden kaldt Wagrien […] udgik af Stabelen […] blev følgende Tale […] holden af J. Hee.

2
3
4
5
6
7

i

tøtsåfJity

HET 79 AVO CAC PF UPD Cf

Po,

* *V

lp, //Ml OL vee

* *V 1(1 frurp fi/C+jz/'/tå/t1*'

I Qt*.\

KO LHR AKT UI, / ar

s KAF

* dL

2^ for

■ f»

8

HG

9
10
11
12
13
14

A ,7

‘Lu

Vt

BE FM]

BE L FM] ' Fr i ' ^

' Fri ' ^

Ære : {Il » ' GE RE SO Æt

: » ' GE RE Æt

Æe : {» ' GE RE SO Æt I DD 1

I DD 1

CUR

Isli

An? éfautfifr

VG Ko

Porra

r^yØtJ *%A

t OH

i 'y/ fau pac f IJ JO eo, fur //4L& uJi*

i yaf eo, fur $*-■ , //4L& uJi*

Czzjla^ Vø*- ^f7' &£? ' f f

z1 A &AoÅr <£ ‘H^of . fl ~ RLP A1 - ig,

‘H^of . ~ RLP A1 - ig,

1 ig,

15

ek np, 19

Vr a4 CA 2

16
17

ö.

18

%(* /føyptdb

77] XW>] I + FR at)

+ FR at) c ÄJ;

\4a/y>~tb

■ Jr J-

19

f'M

fc-VswMHB

20
21
22
23
24
25

^s;

"* " ^ dfå r

Ue &

&M»

My

&

Gr PEP yr ^

#&*Å S

V&UAfl&u+iTfø * ^t^j*^«. --^ ^t/if

iTfø ^^j*^«. --^ ^t/if £ ‘ ^"' Mob Op

As : Ga éí

Æ* &t<yuSlfi>,v-*-*iir e^i^-v

00 /i /7*'" . * /^

yr

EV 5"

Os

26
27
28

29
30
31

ZJL

32
33
34

l

35
36
37