Uddrag fra Auctions Placat over Medailler. General Gähler tilhørende 1771 [Luxdorph kopi i håndskrift, nederst]

1) Et prægtigt Støkke, forestillende General Gaelers, Grev Rantzaus og Etatsraad Willebrands Indtog i Geborde. Af Rubens.