Uddrag fra Auctions Placat over Medailler. General Gähler tilhørende 1771 [Luxdorph kopi i håndskrift, nederst]

3) En liden Sølv Medaille. Paa den fore Siide en ung Konge, som med Forundring betragter 4 omkringstaaende Ministres, der blæse Sæbeblærer i Luften, med Omskrift: Il faut amuser les enfans. Paa Reversen et Skib uden Roer og Master, som drives af Stormen.