? Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

Det Andet, at igiennemgaae det mellemste Skiold, som omringes af de fire Afdeelninger, hvis Udtydning alt er giort, — og seer man da paa Titelbladet, at samme zires med et Orlogskib, som med opspendte Seil, gaaer for fuld Vind.—