Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

Nu have vi betragtet de fire Afdeelninger i Hovedskioldet, og deri giort saadanne Udtydninger, som vi med Rimeligheden synes at være meest overeensstemmende. Nu have vi altsaa for