Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

Hvad den lige under Nøglerne er angaaende, da svarer den til den, som sidder skraas over for den, fører nemlig og tvende løbende Strømme.