? Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

Hvad den lige under Nøglerne er an- gaaende, da svarer den til den, som sidder skraas over for den, fører nemlig og tvende løbende Strømme.