Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

Lige over for løber tvende Strømme over hinanden, — om det skulde betyde hans store Lykkes dobbelte Løb — skal man ikke saa lige kunde sige; imidlertid er det dog en rimelig Hentydning, da man med Rette kan sige, at hans Lykke løb med større Fart, end den stærkeste Strøms — Alleene; som Strømmen har sit Udspring, — finder den og engang sin Standsning.