? Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

6 Den Gud, som Architophels Raad forstyrrede, Han dennes Forsæt jo og naadig hindrede, Uagtet at han selv til Døren Nøgle havde. At han forblindet blev, Gud naadig det dog