Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

Overalt skulde det nok i Almindelighed være et Tegn paa hans store Magt og Myndighed, at han, som for er mældt, kunde lukke sig selv op og i, og tillige aabne Lykkens Dør, og slage den til igien for enhver, ligesom han havde opnaaet hans Yndest eller ei.