Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

Andre mene, at han derved har forstaaet, den store Fordeel han havde faaet, i at kunde lukke sin velsignede Monarks Hierte op og i, ved den store Naade og det Venskab, hvormed Majestæten benaadede ham.