Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

den Nøgle, som vender sin Kam ned, endnu ikke var vendt op.