? Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

Det første seer man i Hovedskioldet@fire Afdelinger, og i Midten et Mellem- skiold.