Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

at dette hans prægtige grævelige Vaaben fører adskillige — i Sandhed, ret artige Sindbilleder for: