Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

Man seer da altsaa efter den akkurate Afbildning, som her foran paa Titelbladet er giort,